• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

laser-rank07- 9 5Tävlings- och motionsgrupp i Laserklassen. Träningsnivån och intensiteten beror på deltagarnas ambitionsnivå. Vi strävar till att hålla en kärngrupp som deltar i tävlingar i ranking-serien med en coach. sk. Academy Race Team "ART".