• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

OptimistOptimistgruppen är för alla som vill komma och prova på segling. Deltagaren rekommenderas kunna simma minst 50 meter med flytvästen på och vara minst 7 år. 

Gruppen handhar grundskolningen för nybörjare i Optimistklassen genom att ordna kurser och kvällsträningar främst på Ekenäs stadsfjärd.

Gruppen sköter också de tävlande Optimistseglarnas träning och underhåll under tävlingsresor. Sektionen samarbetar med andra segelföräningar i regionen. Som träningsområden för nybörjare fungerar stadsfjärden och för de tävlande Optimistseglarna även Vrakholmen, Stuvuholmen samt Hangö.