Skriv ut

På föreningens vägnar vill jag framföra ett varmt tack till alla samarbetspartners, donatorer och medlemmar som med sina insatser har hjälpt föreningen att få ett eget klubbhus. Ett stort tack framförs även till de medlemmar som med sin arbetsinsats har stött byggandet av huset och till styrelsen för att de har förhållit sig positiva och hela tiden verkat för att projektet kunde genomföras.

Mikael Borgman
kommodor