• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

VÄLKOMMEN till Ekenäs Segelsällskaps hemsidor!

Ekenäs Segelsällskap r.f. (ESS) är grundat år 1897, och är medlem av Segling- och båtsport i Finland r.f. samt medlem av Idrottssalliansen, som är en underorganisation till Finlands Svenska Idrott FSI.

Sällskapet har (2022) 540 medlemmar, varav 78 juniorer och ungdomar. I föreningens båtregister finns inskrivet 249 motor- och segelbåtar.

ESS har två stödjepunkter i Ekenäs skärgård, Stuvuholmen och Vrakholmen.

Föreningens klubbhus finns i Norra hamnen, Norra Strandgatan 8.

Förutom att föreningen har en aktiv juniorverksamhet anordnas kappseglingar samt många övriga evenemang, som publiceras i händelsekalendern på sällskapets hemsida.

Föreningens annonsering sker vid behov i tidningen Västra Nyland, annons med ESS-logo.

 ESS 125

   

Jubileumsårets program:  

Onsdagen 26 April - Flagghissning och Segelsäsongens öppning

Lördagen 10 Juni - Familjedag med segling och sjösäkerhet

Fredag - Söndag 7-9 Juli - Jubileumspaviljong med aftersail mingel och bildutställning på Hangöregattan

Lördagen 17 Juni - Vrakholmens säsongsöppning med knytkalas

Lördagen 26 Augusti - Jubileumskappsegling, Stuvuholmens 100 års jubileumsfest på Stuvuholmen

Lördagen 30 September - Flagghalning vid Klubbhuset

Lördagen 18 November - Höstmöte och fest

 

Kappseglingarna  2023 

Se Höstmötets 2020 presentationsvideo från tidigare regattor

Se Sailpix drönarvideo från 2020 regattan samt bilder från 2016, 2017, 2019 och 2020 regattorna