• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Ekenäs Segelsällskap r.f. har till uppgift att främja sjösport genom att anordna segel- och motorbåtstävlingar, sprida kunskap i sjömanskap samt väcka och underhålla intresset för detsamma.

Registerbeskrivning

ESS Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling