• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Vår verksamhet kan härledas ur stadgarna för ESS, eller stadgarna härledas av vår verksamhet. Sällskapets huvuduppgifter är att främja sjösport och sprida kunskap i sjömanskap samt väcka och underhålla intresset för desamma. Utöver vår kärnverksamhet –sjösport gör vi mycket mera. I dagens läge är kanske den gemenskap som vi finner med likasinnade vänner den viktigaste.

Att vara med i ett segelsällskap innebär många olika saker det kan innebär inte alltid bara tävling och segling, om än det är ett viktigt inslag i verksamheten. Att ha en besiktad båt, låta barn och ungdomar börja och utvecklas som seglare, att kunna koppla av vid våra holmar, att delta i talkon, gå på en seglingskurs, ha en bryggplats eller bara att njuta av gemenskapen är olika viktigt för olika medlemmar men bildar just den helhet som är unik för ESS.

Den verksamhet en förening bedriver, är just sådan, som majoriteten av medlemmarna önskar. Inom ESS formar vi alla vår gemensamma verksamhet, också nya idéer om verksamhetsformer mottages alltid med tacksamhet. För att kunna påverka hur verksamheten nu och i framtiden utformas behövs det nya förslag, nya medlemmar som är intresserade av vår tidigare verksamhet, och kanske mest av allt: ”glimten i ögat” och blicken framåt mot nya mål.

 Segling och Båtsport i Finland (SBF) erbjuder sina medlemmar på:

Utbildningar och kurser

Tjänster och förmåner