• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

 

Vår verksamhet kan härledas ur stadgarna för ESS, eller stadgarna härledas av vår verksamhet. Sällskapets huvuduppgifter är att främja sjösport och sprida kunskap i sjömanskap samt väcka och underhålla intresset för desamma. Utöver vår kärnverksamhet –sjösport gör vi mycket mera. I dagens läge är kanske den gemenskap som vi finner med likasinnade vänner den viktigaste.

Att vara med i ett segelsällskap innebär många olika saker det kan innebär inte alltid bara tävling och segling, om än det är ett viktigt inslag i verksamheten. Att ha en besiktad båt, låta barn och ungdomar börja och utvecklas som seglare, att kunna koppla av vid våra holmar, att delta i talkon, gå på en seglingskurs, ha en bryggplats eller bara att njuta av gemenskapen är olika viktigt för olika medlemmar men bildar just den helhet som är unik för ESS.

Den verksamhet en förening bedriver, är just sådan, som majoriteten av medlemmarna önskar. Inom ESS formar vi alla vår gemensamma verksamhet, också nya idéer om verksamhetsformer mottages alltid med tacksamhet. För att kunna påverka hur verksamheten nu och i framtiden utformas behövs det nya förslag, nya medlemmar som är intresserade av vår tidigare verksamhet, och kanske mest av allt: ”glimten i ögat” och blicken framåt mot nya mål.

 

Äntligen är sommaren här – Seglingsverksamheten kör i gång på allvar!

Juniorerna tränar flitigt och i maj fick ca 30 gymnasieelever prova på att segla H-båt under idrottstimmarna.

ESS Krångel StarChallenge 2022 seglades med 7 båtar i perfekta förhållanden 28-29.5 Regattan seglades redan för sjunde gången. ESS egna H-båtar hade också en fin sprint regatta på lördagen 28.5, nu för andra gången.

Lördagen 11 juni kl 1100 – 1400 Familjedag om Sjösäkerhet och Segling.

ESS ordnar tillsammans med Ekenäs sjöräddare i Norra hamnen vid Knipans pir, Sköljhuset och klubbhuset.

Vill du uppleva kappsegling på första raden, ställ upp som funktionär.

Infotillfälle om kappsegling på ESS klubbhus måndagen 13 juni kl 1800 

Seglingsnämnden berättar om banor, banläggning, startsignalering, tidtagning, regler och funktionärsuppgifter. Välkommen!

Fredagen 26.8 kl 1630 kan allmänheten prova på att segla

H-båt, Star-båt, Laser-jolle och sk. mini-Tolva (2,4 mR) vid Sköljhusbryggan och klubbhuset i Norra hamnen. Välkomna!

MAJ-AUGUSTI - PROVSEGLA MINITOLVA (2,4 mR) - ONSDAGAR KL 1730

25 MAJ OCH 26 AUGUSTI -PROVA SEGLA DAG, KÖLBÅT OCH JOLLE

 KAPPSEGLINGARNA

 

Aktuella evenemang

Inga kommande evenemang!

Bli medlem

Som medlem kan du...


Du kan bli medlem här!

Copyright © ESS 2022
Planning & design: SydWeb Ab