• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

 

Vår verksamhet kan härledas ur stadgarna för ESS, eller stadgarna härledas av vår verksamhet. Sällskapets huvuduppgifter är att främja sjösport och sprida kunskap i sjömanskap samt väcka och underhålla intresset för desamma. Utöver vår kärnverksamhet –sjösport gör vi mycket mera. I dagens läge är kanske den gemenskap som vi finner med likasinnade vänner den viktigaste.

Att vara med i ett segelsällskap innebär många olika saker det kan innebär inte alltid bara tävling och segling, om än det är ett viktigt inslag i verksamheten. Att ha en besiktad båt, låta barn och ungdomar börja och utvecklas som seglare, att kunna koppla av vid våra holmar, att delta i talkon, gå på en seglingskurs, ha en bryggplats eller bara att njuta av gemenskapen är olika viktigt för olika medlemmar men bildar just den helhet som är unik för ESS.

Den verksamhet en förening bedriver, är just sådan, som majoriteten av medlemmarna önskar. Inom ESS formar vi alla vår gemensamma verksamhet, också nya idéer om verksamhetsformer mottages alltid med tacksamhet. För att kunna påverka hur verksamheten nu och i framtiden utformas behövs det nya förslag, nya medlemmar som är intresserade av vår tidigare verksamhet, och kanske mest av allt: ”glimten i ögat” och blicken framåt mot nya mål.

Onsdagar kl 1800 på klubbhuset: 

Onsdagen 1 Mars - Kappseglingsreglerna - seminarium  Anmäl dig på M2S här

Kappseglingsdomare Arto Sjöblom och erfrana kappseglare diskuterar kappsegling och regler

 Onsdagen 26 April - Flagghissning och Segelsäsongens öppning

Onsdagen 3 Maj - Kappsegling på första raden

Seglingsnämnden berättar om banor, banläggning, startsignalering, tidtagning, regler och funktionärsuppgifter.

 Segling för äldre juniorer och ungdomar (13-20 år) - Träningsgrupp för H-båtssegling

Är du eller någon du känner intresserad av träningsgruppen?  

Mejla per e-post: kjellbjorklund79@gmail.com följande info: namn, ålder, kunskapsnivå, mejladress och telefonnummer.

Du hittar de utbildningar och evenemang som SBF erbjuder sina medlemmar på:

https://spv.fi/sv/sbf/kalendern/

Segling och Båtsport i Finland (SBF) erbjuder sina medlemsföreningar och deras medlemmar omfattande tjänster och förmåner:
https://spv.fi/sv/sbf/medlemsformaner/

Kappsegling 2023