• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ESS har en H-båt “Maire” till medlemmarnas förfogande. Det huvudsakliga syftet med båtens användning är seglingsutbildning (kappsegling, säkerhet, miljö, navigation) för ungdomar,  men även för att bredda intresset för skärgård och sjösport.  ESS medlemmar kan mot en avgift boka och använda båten. Medlemmen kunna uppvisa att hen klarar av att hantera båten och känner till sjöregler samt kan navigera. För mera information gällande din möjlighet att låna båten kan du ta kontakt med Kjell Björklund  tel: 044 7766 810 eller Richard Gottberg tel: 0405623328.

Användningsinstruktion hittas i länken här och bokning/anmälan samt bokningskalender hittas ovan.

 

Verksamheten förverkligas med UKM-bidrag från undervisnings- och kulturministeriet och med bidrag av Sjölyckan Marine och Roth Finland Ab.

8uhVwGg1

o4edoSX6  pwxoIM7A QsiFzveQ